Üyelik Sözleşmesi

Dimilancer Üyelik Sözleşmesi

Dimilancer üyelik kuralları aşağıda yazılmış olup, yönetim tarafından değiştirilebilir. Olabilecek değişikliklerde üyelerin çıkarları gözetilerek işlem yapılır.
Üye adı altında farklı aktivite yapanların üyelikleri iptal edilir, yönetim bu konuda izah yapmak veya iptal ettiği üyelikler için herhangi bir kurum veya kişiye açıklama yapmak ve hesap vermek durumunda değildir. Kurallara uyan ve diğer üyelere saygılı davranan insanlar koruma önceliğine sahiptir. Çeşitli konularda itiraz hakkı ve şikayet edebilme yetkisi sadece onaylı üyelere aittir. Adı ve Adresi belli olmayan ve herhangi bir bedava siteye giderek e-mail adresi alan şahısların web sitesi üzerinde söz hakkı kısıtlıdır. Bu site gerçek kişilere gerçek iş imkanları sunmayı amaçlar.

1. Taraflar
a) Dimilancer.com internet sitesi (bundan böyle “materyal” olarak anılacaktır).
b) Dimilancer.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2.Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu internet sitesi Dimilancer.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Dimilancer web sitesi sadece iş yapmak isteyen üyelere hizmet etmek amaçlı kurulmuştur. Başka amaçlarla açılan üyelikleri silme veya engelleme hakkı yönetime aittir.
Firmalar, Ajanslar ve özel kurumlar üye tipini belirtmek sureti ile siteye üye olabilir. İsterse ücreti karşılığı firma avantajlarından faydalanır.
Burada alınacak işlerde ödeme ve sözleşme, işi yapan ve işi veren kişi arasında yapılacaktır. Yapılan sözleşme de Dimilancer.com web sitesi hiçbir hükümlülük ve sorumluluk kabul etmeyecektir. Doğabilecek sıkıntılardan sorumlu tutulamaz.
Dimilancer.com web sitesi yapılan işlerde taraf tutmaz, anlaşmazlık halinde başvuru merci değildir. Sözleşme detaylarında yardımcı olabilir fakat Sözleşme yapılmamış ise web sitemiz hiçbir yükümlülük kabul etmez.
Dimilancer yönetimi üyenin verdiği reklam/dökümantasyon gibi hizmetler için ücret talep edebilir.
Yönetim gerekli gördüğü durumda ödenecek ücretleri değiştirebilir. Freelance çalışanların reklamı ve tanıtımı için site yönetimi üyelerden istekte bulunabilir.
İsteyen herkes sadece üye olarak iş ilanı açabilir.
Site yönetimi gerekli gördüğünde ilgili kişilere telefonla ulaşıp detay isteyebilir, ayrıntı sorabilir.
Dimilancer web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Dimilancer web sitesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Dimilancer'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Dimilancer, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Dimilancer.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Dimilancer web sitesinden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
Üye Dimilancer.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
Üye, Dimilancer.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
Site’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Dimilancer.com hiçbir sorumluluğu yoktur.
İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Dimilancer bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Dimilancer'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
Dimilancer.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Site mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
Dimilancer.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
Site, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Site’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Dimilancer.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
Dimilancer.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Dimilancer.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
Dimilancer.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Dimilancer.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
Dimilancer.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Taraflar, Site’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
Site, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Site tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Site, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Dimilancer

Freelancer Platformu